What is yoga?

YOGA CLASS

Hot Yoga คือการฝึกโยคะในห้องที่มีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ซึ่งจะช่วยทำให้ กล้ามเนื้อของผู้ฝึกมีความยืดหยุ่น และแข็งแรง ช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตภายใน ร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นการขับของเสียออกจากร่างกาย ช่วยให้ผิวพรรณสดใส ช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบเผาผลาญ เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และความแข็งแรงให้กับร่างกาย

Hot Flow โยคะขั้นพื้นฐานที่ฝึกในอุณหภูมิห้อง 30 องศา ด้วยการเคลื่อนไหว อย่างต่อเนื่องช้าๆ เสริมสร้างสมาธิและความแข็งแรงของร่างกาย ช่วยในการทำงาน ของระบบขับของเสีย ช่วยปรับสมดุล ทั้งสมาธิ ร่างกาย และจิตใจไปอย่างพร้อมเพรียงกัน

Basic Flow โยคะขั้นพื้นฐาน ที่มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องมากขึ้น เรียนรู้การ ใช้ลมหายใจไปพร้อมกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย เสริมสร้างสมาธิ ความแข็งแรง และความยืดหยุ่นของร่างกาย ปรับสมดุลจิตใจและระบบภายในของร่างกาย

Flow การฝึกโยคะไปกับอาสนะต่างๆ ที่มีความต่อเนื่องและท้าทายมากขึ้นไป พร้อมกับการ เสริมสร้างสมาธิ ลมหายใจ ความยืดหยุ่นและความแข็งแรงของร่างกาย เหมาะกับผู้ฝึกที่ผ่านคลาสพื้นฐานมาแล้ว

Power การฝึกที่ใช้พลังงานในการขับเคลื่อนร่างกายอย่าง ต่อเนื่องไปพร้อมกับ ลมหายใจ ในชุดท่าฝึกที่มีความท้าทายเหมาะกับผู้ฝึกระดับกลางเป็นต้นไป ช่วยเพิ่ม ความแข็งแรงทนทาน ความยึดหยุ่น การกระชับสัดส่วนของร่างกาย

Yin โยคะที่เน้นความสงบ ผ่อนคลาย ในชุดการฝึกท่านั่งท่านอน มีการเคลื่อนไหว ที่ช้าและสงบ ในแต่ละท่าจะมีการค้างท่าประมาณ 3-5 นาที ช่วยเหยียดยืดข้อต่อกระดูก สะโพก กระดูกเชิงกราน ปรับสมดุลภายใน สมาธิ ลมหายใจ และจิตใจ เหมาะกับผู้ฝึกทุกระดับ

FLY CLASS

โยคะฟลาย เป็นการออกกำลังกายรูปแบบใหม่โดยใช้ hammock หรือผ้ายืดชนิดพิเศษ ที่สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 1000kg การฝึกโยคะฟลายช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และช่วยให้ร่างกายสามารถยืดหยุ่นได้ดีขึ้นโดยมีผ้าเป็นตัวช่วย รวมไปถึงท่าทางต่างๆ ที่จะ ช่วยให้คลายความปวดเมื่อยจากบริเวณต้นคอและหลังได้ดี และยังช่วยให้ระบบเลือดไหลเวียน ได้ดีขึ้นจึงช่วยให้ผิวพรรณสดใส

FLY แบ่งเป็น 3 ระดับ First, Flow และ Flair

First
 

สำหรับผู้ฝึกเริ่มต้นที่ไม่มีพื้นฐาน เริ่มจากการฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรง ฝึกวิธีการควบคุมผ้า เรียนรู้ท่าพื้นฐานอย่างละเอียด

Flow
 

สำหรับผู้ฝึกที่ชำนาญในท่าพื้นฐานแล้ว เป็นการฝึกท่าต่อเนื่องที่ใช้กล้ามเนื้อมาก และประสาทสัมผัสขึ้นเรียนรู้ท่าต่อเนื่องต่างๆ

Flair
 

สำหรับผู้ฝึกที่ชำนาญในท่าพื้นฐานและท่าต่อเนื่องได้อย่างดีแล้ว จะมีการเข้าจังหวะ และเรียนรู้ท่าต่างๆที่ใช้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมากยิ่งขึ้น