WORK WITH
AGALIGO YOGA

 • ฝ่ายขาย (ปรึกษา / ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร)

  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  1.ดูจัดการด้านการขาย
  2.สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า

  คุณสมบัติ
  1. หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา หรือจบการศึกษาใหม่
  3. หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีมนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกดี รักงานบริการ
  5. ต้องมีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
  6. มีเทคนิคการต่อรองลูกค้า, กลยุทธ์การเจรจา
  7. ต้องมีการสื่อสารที่ดี และมีความรู้เกี่ยวกับการนำเสนอ
  8. สามารถใช้คอมพิวเตอร์, Microsoft office, Internet, E-mail ได้
  9. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

  ผลประโยชน์และสวัสดิการ
  1. ค่าคอมมิชชั่น
  2. ประกันสังคม
  3. วันหยุดพักร้อนประจำปี
  4. วันหยุดตามประเพณี
  5. ชุดยูนิฟอร์ม
  6. ใช้บริการของสตูดิโอฟรี
 • ฝ่ายขาย, ฝ่ายขายอาวุโส (ปรึกษา / ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร)

  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  1. ดูแลการจัดการด้านงานขาย
  2. ผลักดันยอดขายและกำไร
  3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า

  คุณสมบัติ
  1. หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  3. ประสบการณ์การทำงานด้านงานขาย อย่างน้อย 2 ปี
  4. หากมีประสบการณ์ด้านสตูดิโอโยคะ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีมนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกดี รักงานบริการ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
  6. ต้องมีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
  7. มีความเป็นผู้นำ และสามารถทำงานเป็นทีม
  8. มีเทคนิคการต่อรองลูกค้า, กลยุทธ์การเจรจา
  9. ต้องมีการสื่อสารที่ดี และมีความรู้เกี่ยวกับการนำเสนอ
  10. สามารถใช้คอมพิวเตอร์, Microsoft office, Internet, E-mail ได้
  11. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

  ผลประโยชน์และสวัสดิการ
  1. ค่าคอมมิชชั่น
  2. ประกันสังคม
  3. วันหยุดพักร้อนประจำปี
  4. วันหยุดตามประเพณี
  5. ชุดยูนิฟอร์ม
  6. ใช้บริการของสตูดิโอฟร

TO APPLY PLEASE CONTACT

Agaligo Yoga Co.,Ltd. | HUMAN RESOURCES DEPARTMENT
Email : hr@actran.co.th | Tel : 0-2679-1668
21/22 Thai Wah Tower 1, 9th Fl., South Sathorn Road,
Tungmahamak, Sathorn, Bangkok 10120