THE BEGINNING

โยคะ

เปรียบได้กับแพทย์ทางเลือก คือโดยปกติการดูแลสุขภาพของคนส่วนใหญ่มักจะเป็นการ แก้ปัญหาที่ปลายเหตุ คือปล่อยให้ร่างกายเกิดโรคหรือความผิดปกติแล้วจึงแก้ไขความเจ็บป่วยเหล่านั้น แต่โยคะคือการเข้าไปแก้ไขที่จุดเริ่มต้นหรือสาเหตุของความไม่สบายกาย นั่นคือการเพิ่มความแข็งแรง ของอวัยวะทั้งภายในและภายนอก ฝึกให้ร่างกายเรียนรู้ที่จะรักษาตนเองและสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อต่อสู้กับ โรคภัยต่างๆ จึงเหมือนการสร้างเกราะคุ้มกันตนเองไว้ก่อน สร้างความแข็งแรงของร่างกายไว้ก่อน เพื่อที่จะต่อสู้กับความเจ็บป่วยได้


WHY AGALIGO YOGA.

จุดเด่นของเรา อาจจะมีความแตกต่างจากที่อื่นคือ เมื่อคุณเดินเข้ามาในสตูดิโอโยคะ คุณจะสัมผัสถึง บรรยากาศของสถานปฏิบัติธรรมกลางเมืองเลยก็ว่าได้ เพียงแค่เดินเข้ามา คุณก็จะได้รับความสุขกลับไป อย่างแน่นอน

ความน่าสนใจของที่นี่ ที่มากกว่าที่ฝึกโยคะทั่วๆไปคือ นักเรียนที่เข้ามาที่อกาลิโกโยคะนี้ จะไม่ได้ รับเพียงแค่สุขภาพร่างกายที่ดีเท่านั้น เพราะสิ่งสำคัญที่สุดนั่นคือ สุขภาพจิตใจที่ดี ควบคู่ไปกับสุขภาพ ร่างกายที่แข็งแรง


MENTOR SPEAK.

"เพราะฉะนั้นการมาฝึกที่นี่ บอกได้เลยว่าสุขภาพกายเป็นเหมือนของแถม แต่เราจะให้ทุกคน ได้พบกับที่พึ่งที่เกาะภายในตนเอง นั่นคือจิตภายในของเรา ด้วยวิธีการที่จะได้นำการฝึกจิตเข้ามาใช้ควบคู่ ไปกับการฝึกโยคะ นอกจากนี้จะมีช่วงเวลาพิเศษที่ให้นักเรียนได้พักผ่อนร่างกายและจิตใจอย่างเต็มที่ ด้วยการเข้าสู่การฝึกจิตอย่างเต็มรูปแบบ เพราะฉะนั้นทุกคนจะได้ความสุขแบบองค์รวมคือ มีสุขภาพร่างกาย ที่แข็งแรงควบคู่กับสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็ง จึงเป็นการที่ให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีจากภายในออกสู่ภายนอก อย่างแท้จริง"