AGALIGO YOGA

โยคะเปรียบได้กับแพทย์ทางเลือก คือโดยปกติ การดูแลสุขภาพของคนส่วนใหญ่มักจะเป็นการ แก้ปัญหาที่ปลายเหตุ คือปล่อยให้ร่างกายเกิดโรค หรือความผิดปกติแล้วจึงแก้ไขความเจ็บป่วยเหล่านั้น แต่โยคะคือการเข้าไปแก้ไขที่จุดเริ่มต้นหรือสาเหตุ ของความไม่สบายกาย นั่นคือการเพิ่มความแข็งแรง ของอวัยวะทั้งภายในและภายนอก ฝึกให้ร่างกาย เรียนรู้ที่จะรักษาตนเองและสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อต่อสู้ กับโรคภัยต่างๆ จึงเหมือนการสร้างเกราะคุ้มกัน ตนเองไว้ก่อน สร้างความแข็งแรงของร่างกายไว้ก่อน เพื่อที่จะต่อสู้กับความเจ็บป่วยได้

อ่านต่อ >PLACE

เมื่อคุณเดินเข้ามาในสตูดิโออกาลิโกโยคะ คุณจะ สามารถสัมผัสถึงบรรยากาศของสถานปฏิบัติธรรม กลางเมืองเลยก็ว่าได้ ด้วยบรรยากาศห้องเรียน ที่เป็นกันเอง และสถานที่ตั้งใจกลางเมือง ย่านรัชดาฯ พระราม 9 เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน และทางด่วน อีกทั้งความน่าสนใจของที่นี่ ที่มากกว่า ที่ฝึกโยคะทั่วๆไป คือ นักเรียนที่เข้ามาที่อกาลิโกโยคะนี้ จะไม่ได้รับเพียงแค่สุขภาพร่างกายที่ดีเท่านั้น เพราะสิ่งสำคัญที่สุดนั่นคือ สุขภาพจิตใจที่ดี ควบคู่ ไปกับสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ทั้งภายในและภายนอก

อ่านต่อ >